Gizlilik Politikası & Kullanıcı Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 
(AYDINLATMA METNİ) 

Evakreatif, mobil uygulamalar ve diğer dijital platformlar üzerinden sağladığı hizmetler kapsamında ziyaretçilerinin, üyelerinin ve kullanıcılarının gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili ziyaretçilerin, üyelerin ve kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu kapsamda Evakreatif Dijital Ajansı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metni hazırlamıştır. 

Bilgilendirme 

Evakreatif’in takip ettiği 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve politika olarak işbu sitede olduğu gibi kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Evakreatif tarafından işbu metin Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre hazırlanmıştır: kanunun 8 ila 18’inci maddeleri (8 ve18. Madde dahil olmak üzere) 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Evakreatif tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı

Evakreatif içerisinde yer alan dijital hizmetler kapsamında söz konusu site ve portallar üzerinden toplanan verileriniz ve bu verilerinizin güvenliği için işbu “Gizlilik Politikası” (“Politika”) hazırlanmıştır. Evakreatif içerisinde ziyaretçilerimizin, üyelerimizin ve kullanıcılarımızın gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak ve kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarıyla uyumlu bir anlayış benimsenmektedir. 

2. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, Evakreatif bünyesi altında sunulan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için Evakreatif içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, tüm kullanıcıların tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması öngörülmektedir. 

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Evakreatif tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi; 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

d) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması; 

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yukarıda belirtilen hallerin sağlanması halinde kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şartlara dayanılarak işlenebilecektir.

2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Evakreatif Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez: ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenir.  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Evakreatif tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunulan koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kullanılır. 

3. Size Ait Ne Tür Verileri Toplamaktayız?

Evakreatif üzerinden size ait iki tür veri toplanabilmektedir, bunlar; Evakreatif ziyaret eden üyelere ait kişisel veriler (üyelik, yarışmalara katılım gibi amaçlarla bizlere elektronik formlar aracılığıyla sağladığınız bilgiler) ile kişisel veriniz olmayan ve teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla topladığımız ve 3. kişiler tarafından toplanan davranışsal verilerdir. 

4. Hangi Araçlarla ve Ne Zaman Bilgilerinizi Topluyoruz?

Evakreatif İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılara ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplanmaktadır; 

 • Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak, 
 • Üyelerimizin, kullanıcılarımızın veya ziyaretçilerimizin bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, hizmet ve kampanyalarımızdan haberdar etmek, 
 • Evakreatif Dijital Ajansı teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak, 
 • Ziyaretçilerimiz, üyelerimiz ve kullanıcılarımızın için Evakreatif İnternet Sitesi ücretsiz olarak yararlanmasını sürdürebilmesi için reklam satış amaçları ile kullanmak, 
 • Size yayınlarımızı göndermek, 
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, 
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, 
 • Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, 
 • Evakreatif veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, 
 • Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak, 
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Evakreatif içerisinde çıkabilecek sorunları ivedilikle gidermek, 
 • IP adresleri, kullanıcıları, ziyaretçileri veya üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak.

Evakreatif Ajansı, işbu Politika dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği veya toplanması gibi hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimseyebilir.  

5. Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz? 
5.1 Üyelik/ Kayıt 

Evakreatif Dijital Ajansı; kayıt olurken isim, soy isim, elektronik posta adresi, telefon, adres, cinsiyet ve özgeçmiş bilgisi gibi bilgilerinizi, söz konusu platformlarda üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken, ilan ve reklam verirken, ürün ve hizmetlerimizden yararlanırken veya bizlerle iletişime geçerken paylaşmaktasınız. 
Evakreatif; Facebook, Linkedin, Instagram v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıyla da isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Politika kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini tarafımıza vermiş olursunuz. 
Sosyal ağlar üzerinden yaptığınız kayıt veya üyelik işlemleri kapsamında IP adresi bilgilerinizi toplayabiliriz. Sosyal ağlar üzerinden eşleştirdiğiniz üyelik hesaplarınızı dilediğiniz zaman söz konusu eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz 
 

5.2 Tarafınızca Üretilen veya kamuya Açık Olan İçerikler (Yorumlar, oylamalar vb.) 

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz (örn. yorum yazmak, oy vermek, puanlama yapmak, tavsiye vermek fotoğraf paylaşmak, düşüncelerinizi açıklamak gibi) ve diğer ziyaretçi, kullanıcı veya üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya kişisel verilerinizi paylaşmanız durumunda Evakreatif tarafından (örn. fotoğrafınız, isminiz, soyisminiz, doğum tarihiniz, takma isminiz (nickname) tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve açık rızanız olmadan Evakreatif tarafından istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde Evakreatif olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. 

5.3 Yarışmalar, Çekilişler, Anketler Kapsamında Toplanan Kişisel Bilgileriniz 

Evakreatif Dijital Ajansı tarafından düzenlenen yarışmalar, anketler veya çekilişlere katılım göstermeniz halinde kişisel verileriniz Evakreatif veya yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından Evakreatif çatısı altında toplanabilir. 

6.4 Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler 

Evakreatif bünyesinde kullanılan teknolojileri kullanıcı, üye ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer program ve yazımlarımız vasıtasıyla Evakreatif içerisinde kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz 

5.5 Cihaz Bilgisi 

Evakreatif bünyesinde kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. 

5.6 Çerezler, Beacon Üzerinden Toplanan Veriler 

Evakreatif İnternet Siteleri ve Dijital Platformlarına ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Evakreatif İnternet Sitesi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Evakreatif Ajansının hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. 
Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Üye, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir. Çerezler ve beacon gibi teknolojileri kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerez vb. teknoloji ve paketleri kabul etmemeniz halinde Evakreatif Ajansı tarafından beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir. Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz. 

5.7 Çerez Politikası 

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır: Evakreatif olarak Çerez Politikası’nın amacı; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak olarak kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte Evakreatif ajansı çerezlerde belirttiği tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır. İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan “Çerezler” ile tarayıcının “Yerel Depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “Yerel Depolama” için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz. 
Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Çerez kullanımını devre dışı bırakma Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da Çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının “Yardım” menüsüne bakın. 

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Evakreatif ve ajansla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Evakreatif tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Evakreatif arafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Evakreatif ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Evakreatif insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Evakreatif tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

8. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Evakreatife iletmeniz durumunda Evakreatif talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Evakreatif arafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Evakreatife iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Evakreatife iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Evakreatif’e KVK Kanunu’nun11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Evakreatif sitesinde yer alan Başvuru formu doldurarak ilgili [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

9. Evakreatif İnternet Siteleri ve Dijital Platformlar Üzerinden 3. Kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler

Kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikalarının işbu Politika’dan farklı olabilir.

10. Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini ve erişimini önlemek ve söz konusu verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak adına güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarıyla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

11. Bilgilerimi Nasıl Yönetirim?

Bize başvurarak verilerinizin saklanmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği verileri silmeyi taahhüt ederiz. Bize vereceğiniz destek ile kişisel bilgileriniz teknolojik imkanlar ışığında güncel ve doğru şekilde tutarız. Bilgilerinizi üyelik sistemleri üzerinden veya “[email protected]” e-posta adresi üzerinden göndereceğiniz elektronik posta ile talep edebilirsiniz.

12. Elektronik iletileri nasıl engellerim?

Dilediğiniz anda pazarlama ve reklam amaçları ile size Evakreatif tarafından gönderilen elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz.

13. Çocuklar

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz: iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. 
Eğer bir ebeveyn çocuğunun, kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini bizimle paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Evakreatif üzerinden kendisi silebilir veya bizden talep edebilir: ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

14. Politika’nın Güncellenmesi

İşbu Politika hükümleri Evakreatif tarafından gerekli gördüğü veya her zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veyahut da yenilenebilir. Değişiklik yapılan Politika hükümleri Evakreatif tarafından yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır: işbu sebeple Politika güncellemelerini takip edilmesi önerilir. 

Kullanıcı Sözleşmesi

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen Evakreatif Web Sitesini ziyaret etmeden evvel işbu Kullanıcı Sözleşmesi kontratını dikkatlice okuyunuz. Evakreatif Ajansına ulaşımınız tamamen bu kontratı kabulünüze ve bu kontrat ile tanımlanan koşullara uymanıza bağlı olacaktır, eğer bu kontratta yazan rastgele bir şartı kabul etmiyorsanız, lütfen Evakreatif’e ulaşımınızı sonlandırınız. Evakreatif Dijital Ajans’a ulaşımınızı sürdürdüğünüz takdirde, şartsız ve sınırlamasız olarak, işbu kontrat metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca zannedileceğini unutmayınız. 
Evakreatif internet sitesi Gizlilik Politikası doğrultusunda T.C yasalarını dikkate alarak hizmet verir, işbu Evakreatif tarafından hazırlanan Kullanıcı Sözleşmesi yayınlanmakla birlikte yürürlüğe girer. Sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkı Evakreatif tarafından saklı tutulur: Evakreatif tarafından duyurulacak olan güncel paylaşımları takip etmek kullanıcının mesulüdür, web sitesini kullanmaya başladığınızda sorumluluklar baştan kabul edilmiş sayılacaktır. 

Saklılık 

Evakreatif içerisinde saklılık, ayrı bir sayfada, şahsi bilgilerinizin tarafımızca işlenmesinin temellerini tertip etmek üzere kullanılır. Evakreatif web sitesinde kullanıcı olduğunuz takdirde, bilgilerin işlenmesinin saklılık siyasetine uygun olarak hayata geçtiğini kabul etmiş sayılırsınız. 

Hizmet Kapsamı 

Evakreatif olarak sunulacak hizmetlerin kapsamını ve kalitesini, yasalar çerçevesinde tanımlamakta tamamen hürdür. Bununla birlikte Evakreatif markası altında hizmetlere ait yapacağı farklılıklar, işbu sitede yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır. 

Telif Hakları 

Evakreatif Dijital Ajans markası altında yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, fotoğraflar, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra “içerik” olarak anılacaktır) markaya aittir ve tüm haklarını saklı tutma hakkına sahiptir: yazılı izin olmaksızın site içeriğinin arttırılması veya kopyalanması yasaktır. 

Genel Kararlar 

Kullanmakta olanların tamamı, Evakreatif markası sadece hukuka uygun ve kişisel emellerle kullanacaklarını ve üçüncü bireyin haklarına tecavüz teşkil edecek kalitedeki rastgele bir faaliyette bulunmayacağını garanti eder: Evakreatif dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai mesullükleri yine kullanıcıya aittir. İşbu iş ve eylemler nedeniyle, üçüncü bireylerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri hasarlardan dolayı Evakreatif markasının doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir mesullüğü yoktur. 
Evakreatif markası altında bulunan mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için bir departman görevlidir ancak departmanın çalışmalarının yanı sıra, bilgileri fiili farklılıkların gerisinde kalabilir. Bununla birlikte departmanın hâkim olamayacağı şekilde birtakım değişiklikler olabilir: Evakreatif markası içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile alakalı tarafımızca, açık veya zımni, rastgele bir garanti verilmemektedir ve bununla birlikte Evakreatif olarak hiçbir vaatte bulunulmamaktadır. 
Evakreatif Dijital Ajansı, üçüncü bireyler tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmez öbür web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) gönderebilir: Evakreatif olarak işlevsellik sadece bu sitelere erişimi sağlamaktadır ve dolayısıyla öbür web sitelerinin içerikleri ile alakalı hiçbir mesullük kabul edilmemektedir. İlgili sitelere girip girmemek tamamen kullanıcıların sorumluklarına aittir ve Evakreatif olarak bir hak iddiası olamaz. 
Evakreatif, kullandığı özel bir yazılım ile virüslerden arındırılmıştır ve virüse yakalamama mevzusunda departman çalıştırsa da virüslerin tamamen bulunmadığı bir platform vaadinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, Evakreatif markası altında bilgi indirirken, virüslere karşı zorunlu tedbiri almak, tamamen kullanıcının inisiyatifine bağlıdır. Bu bağlamda virüs vb. fena emelli programlar, kodlar veya malzemelerin neden olabileceği hasarlardan dolayı Evakreatif markası sorumlu tutulamaz. 
Evakreatif web sitesinde sunulan hizmetlerde, kusur veya yanılgı olmayacağına ya da devamlı hizmet verileceğine dair garanti verilmemektedir, dolayısıyla sitenin hizmetlerine veya rastgele bir kısmına olan ulaşımınızı evvelden bildirmeksizin rastgele bir zamanda sonlandırma hakkını da saklı tutmaktadır. 

Mesullüğün Sınırlandırılması 

Evakreatif kullanımından doğan hasarlara ait sorumluluk, kast ve ağır önemsememe ile sınırlı tutulmaktadır: kontratın ihlalinden doğan hasarlarda, arz edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir zararlar ile sınırlı görülmektedir. İşbu metinde bahsedilen mesullük sınırlamaları aynı zamanda insan yaşamına, vücudu yaralanmaya veya bir bireyin sıhhatine gelebilecek hasarlar gidişatını kapsamamaktadır, Evakreatif markası hukuken mücbir neden sayılan tüm gidişatlarda; gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, rastgele bir tazminat üzerinde sorumluluk kabul etmemektedir ve tazminat üzerinde sorumlu olarak tutulamamaktadır.